Chuyên gia tư vấn

Hoàng Lê Minh Dũng

Lĩnh vực nghiên cứu : Tâm lý học lâm sàng, Sự lây truyền chấn thương tâm lý qua các thế hệ, bản dạng giới tính, và căng thẳng liên quan đến thời thơ ấu

Nơi công tác : Viện Tâm lý Việt - Pháp

1. Thông Tin Cá Nhân:
Họ Tên: Hoàng Lê Minh Dũng

2. Quá Trình Đào Tạo:
2021, Nhà Cung Cấp Trị Liệu Chấn Thương, Hiệp Hội Quốc Tế Về Trị Liệu Chấn Thương
2021 - Nhà Cung Cấp Trị Liệu Phản Hồi Sinh Học HeartMath, Học Viện HeartMath®
2017, Cử Nhân Khoa Học về Tâm Lý Học Lâm Sàng & Cộng Đồng, Trường Đại Học Illinois tại Urbana-Champaign

3. Quá Trình Công Tác:
2021 - Hiện Tại, Điều Phối Viên Hoạt Động Chăm Sóc Sức Khỏe & Nhân Viên Phòng Nghiên Cứu, Đại Học RMIT Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh
2021 - Hiện Tại, Trợ Lý Nghiên Cứu, Đại Học Fulbright Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh
2018 - 2020, Chuyên Viên Tham Vấn Tâm Lý Lâm Sàng, Asian Counseling & Referral Service, Hoa Kỳ
2016 - 2020, Trợ Lý Nghiên Cứu, Khoa Công Tác Xã Hội, Trường Đại Học Illinois tại Urbana-Champaign, Hoa Kỳ
2017 - 2018, Quản Lý Phòng Thí Nghiệm, Khoa Tâm Lý Học, Trường Đại Học Illinois tại Urbana-Champaign, Hoa Kỳ
2017 - 2018, Trợ Lý Nghiên Cứu, Khoa Vận Động Học & Sức Khỏe Cộng Đồng, Trường Đại Học Illinois tại Urbana-Champaign, Hoa Kỳ
2016 - 2017, Chuyên Viên Tiếp Cận & Hỗ Trợ Cộng Đồng, Trung Tâm Tham Vấn Tâm Lý, Trường Đại Học Illinois tại Urbana-Champaign, Hoa Kỳ
2014, Trợ Viên Trị Liệu Ngôn Ngữ, Khoa Tâm Lý Lâm Sàng, Bệnh Viện Tâm Thần Trung Ương II, Biên Hoà

4. Các Công Trình Nghiên Cứu:
Đã công bố:
Tan, K.P.H., White, J., Oe, J.S., Kim, S.H., Hoang Le, M.D. (2020). Teacher-Student Ratings of Social, Emotional, Behavioral Needs Among High School Freshmen Students. Educational Studies. DOI: https://doi.org/10.1080/03055698.2020.1762544
Tan, K.P.H., Oe, J.S., Hoang Le, M.D. (2018). How Does Gender Relate to Social Skills? Exploring Differences in Social Skills Mindsets, Academics, and Behaviors among High School Freshmen Students. Psychology in the Schools, 55(4), 429-442. DOI: https://doi.org/10.1002/pits.22118
Đã thuyết trình:
Tan, K.P.H., Oe, J.S., Kim, S.H., Hoang Le, M.D. (2019, January 19th). Agreement between Teacher-Student Ratings of Social Skills and Problem Domains Among High School Freshmen Students. The paper presented at the Society for Social Work and Research 23rd Annual Conference - Ending Gender-Based, Family, and Community Violence, San Francisco, CA.
Tan, K.P.H., Oe, J.S., Hoang Le, M.D. (2019, January 19th). How Does Gender Relate to Social Skills? Exploring Differences in Social Skills Mindsets, Academics, and Behaviors? The paper presented at the Society for Social Work and Research 23rd Annual Conference - Ending Gender-Based, Family, and Community Violence, San Francisco, CA.
--------------
[ENG] MR. Minh Dung Hoang Le
Research Interests: intergenerational transmission of trauma, sexual and gender identity development, and childhood psychodynamic stress
Affiliated Appointment: Vietnam-France Psychology & Psychiatry Institute
1. Demographic Information:
Full Name: Hoang Le, Minh Dung
YOB: 1995
Title: Clinical & Research Collaborative Specialist
2. Education & Training:
2021, Approved Rewind Trauma Therapy Practitioner, International Association for Rewind Trauma Therapy
2021, HeartMath® Certified Practitioner, HeartMath® Institute
2017, Bachelor of Science in Clinical and Community Psychology, University of Illinois at Urbana-Champaign
3. Professional Experience:
2021, Staff Wellbeing Coordinator & Research Services Officer at RMIT University, Ho Chi Minh City
2021, Research Assistant at Fulbright University Vietnam, Ho Chi Minh City
2018 - 2020, Bilingual Clinical Case Manager at Asian Counseling & Referral Service, USA
2016 - 2020, Research Assistant at the School of Social Work, University of Illinois at Urbana-Champaign, USA
2017 - 2018, Laboratory Manager at the Department of Psychology, University of Illinois at Urbana-Champaign, USA
2017 - 2018, Research Assistant at the Department of Kinesiology and Community Health, University of Illinois at Urbana-Champaign, USA
2016 - 2017, Counseling Center Paraprofessional at the Counseling Center, University of Illinois at Urbana-Champaign, USA
2014, Speech-Language Pathology Assistant & Clinical Counselor at the National Psychiatric Hospital II, Bien Hoa
4. Research Activities:
Peer-reviewed publications:
Tan, K.P.H., White, J., Oe, J.S., Kim, S.H., Hoang Le, M.D. (2020). Teacher-Student Ratings of Social, Emotional, Behavioral Needs Among High School Freshmen Students. Educational Studies. DOI: https://doi.org/10.1080/03055698.2020.1762544
Tan, K.P.H., Oe, J.S., Hoang Le, M.D. (2018). How Does Gender Relate to Social Skills? Exploring Differences in Social Skills Mindsets, Academics, and Behaviors among High School Freshmen Students. Psychology in the Schools, 55(4), 429-442. DOI: https://doi.org/10.1002/pits.22118
Peer-reviewed presentations:
Tan, K.P.H., Oe, J.S., Kim, S.H., Hoang Le, M.D. (2019, January 19th). Agreement between Teacher-Student Ratings of Social Skills and Problem Domains Among High School Freshmen Students. The paper presented at the Society for Social Work and Research 23rd Annual Conference - Ending Gender-Based, Family, and Community Violence, San Francisco, CA.
Tan, K.P.H., Oe, J.S., Hoang Le, M.D. (2019, January 19th). How Does Gender Relate to Social Skills? Exploring Differences in Social Skills Mindsets, Academics, and Behaviors? The paper presented at the Society for Social Work and Research 23rd Annual Conference - Ending Gender-Based, Family, and Community Violence, San Francisco, CA.
0977.729.396