Chuyên gia tư vấn

GS. Võ Văn Bản

Lĩnh vực nghiên cứu : Bác sĩ chuyên khoa tâm thần

Nơi công tác : Viện Hàn lâm Y học, Bulgary và Bệnh viện Kremlin

Trầm cảm, Nghiện chất, Nhân cách, các hội chứng liên quan đến tâm vận động (TIC, Gilles de la Tourette…), và các phương pháp đánh giá.