Chuyên gia

GS. TS TRẦN THỊ MINH ĐỨC

Lĩnh vực nghiên cứu : Tâm lý học

Nơi công tác :

1. Quá Trình Đào Tạo

 • Cử nhân Tâm lí học tại Đại học Tổng hợp Quốc gia Sofia (Bulgaria) năm 1977

 • Tiến sĩ Tâm lí học tại Đại học Tổng hợp Quốc gia Sofia (Bulgaria) năm 1991

 • Thực tập sau Tiến sĩ tại Cộng hòa Pháp năm 2005

 • Chức danh Phó Giáo sư năm 2001 và Giáo sư năm 2010

2. Quá Trình Công Tác

 • Cán bộ giảng dạy trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN (trước đây là ĐHTH Hà Nội)

 • Nguyên Phó Chủ nhiệm Khoa Xã hội học - Tâm lí học

 • Nguyên chủ nhiệm bộ môn Tâm lý học Tham vấn, Khoa Tâm lý học, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQGHN.

 • Phó chủ tịch Hội Tâm lý học Việt Nam.

 • Nguyên Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu phụ nữ, ĐHQGHN

 • Đã và đang giảng dạy các học phần thực hành trong các chương trình đào tạo Thạc sỹ về Tâm lý học lâm sàng, Tâm lý học trường học và Công tác xã hội tại các trường đại học: Tham vấn và trị liệu tâm lý, Đạo đức nghề tham vấn, Kỹ năng tham vấn, Giám sát lâm sàng, Tham vấn nhóm.

 • Đã và đang dạy thực hành cho các Tổ chức trong nước và Quốc tế về: Tham vấn cá nhân; Tham vấn nhóm; Tham vấn sức khỏe tâm thần; Hướng dẫn các công cụ làm việc với trẻ em bị xâm hại tình dục; Xác định vấn đề của thân chủ; Sử dụng các công cụ trung gian trong tham vấn, trị liệu tâm lý; Đào tạo giám sát và không loại trừ.

 • Là nhà giám sát chuyên môn độc lập cho các tham vấn viên Tổng đài điện thoại Quốc gia 111; đào tạo thực hành và giám sát chuyên môn cho các nhà tâm lý trẻ chuẩn bị và đang làm nghề; là nhà tham vấn/trị liệu cho các khách hàng có tổn thương tâm lý.

 • Tác giả cuốn giáo trình “Tham vấn Tâm lý” và “Các thực nghiệm trong tâm lý học xã hội” – NXB Đại học Quốc gia Hà Nội và nhiều công trình khoa học khác liên quan tới tham vấn Tâm lý.

0977.729.396