Chuyên gia tư vấn

PGS. TS TRẦN THỊ MINH ĐỨC

Lĩnh vực nghiên cứu : Tâm lý học

Nơi công tác : Viện Tâm Lý Việt - Pháp

1. Quá trình đào tạo:
Tốt nghiệp đại học ngành Tâm lí học tại Đại học Tổng hợp Quốc gia Sofia (Bulgaria) năm 1977
Tiến sĩ chuyên ngành Tâm lí học xã hội tại Đại học Tổng hợp Quốc gia Sofia (Bulgaria) năm 1991
Chức danh Phó Giáo sư năm 2001
Chức danh Giáo sư năm 2010

2. Quá trình công tác:
- Khoa Triết học, Bộ môn Tâm lí học, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (1978-1991).
- Khoa Xã hội học - Tâm lí học (1992-1997).
- Khoa Tâm lí học (từ năm 1997 đến nay).
- Phó Chủ nhiệm Khoa Xã hội học - Tâm lí học (1994-1997).
- Trưởng Bộ môn Tâm lí học xã hội, Khoa Tâm lí học (1998-2007).
- Trưởng Bộ môn Tâm lí học Tham vấn, Khoa Tâm lí học (từ năm 2008 đến nay).
- Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu phụ nữ, ĐHQGHN (2003-2013).

3. Công trình khoa học tiêu biểu:
- Định kiến và phân biệt đối xử theo giới (chủ biên), NXB ĐHQGHN, 2006
- Các thực nghiệm trong tâm lí học xã hội, NXB ĐHQGHN, 2008, 2014
- Tham vấn tâm lí, NXB ĐHQGHN, 2009, 2014
0977.729.396