Sứ mệnh

Viện Tâm lý và Tâm thần học Việt - Pháp là cơ sở uy tín hàng đầu và là đầu mối thực hiện các nghiên cứu và cung cấp các dịch vụ ứng dụng về tâm lý, tâm thần học trong hoạt động chăm sóc sức khỏe tâm thần, góp phần thúc đẩy sự phát triển lành mạnh, bền vững của cá nhân và cả cộng đồng. 

Viện là đầu mối và tiên phong trong việc kết nối các nghiên cứu sâu về tâm lý và tâm thần học với việc ứng dụng trị liệu tâm lý, tâm thần và vào thực tiễn kinh doanh của các doanh nghiệp trong một nền kinh tế năng động và hiện đại.
 

Cột phải About