Mục tiêu

Mục tiêu hàng đầu của Viện là tổ chức nghiên cứu và ứng dụng tâm lý, tâm thần học vào các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, tham vấn - trị liệu tâm lý, marketing các sản phẩm hàng hoá… Bên cạnh đó, Viện cung cấp các dịch vụ tư vấn, tham vấn và trị liệu tâm lý chuyên nghiệp cho trẻ em, người lớn, gia đình. Ngoài mục tiêu hỗ trợ cho các cá nhân, chúng tôi còn hướng đến tạo lập giá trị trong việc hỗ trợ cộng đồng bằng việc: Tổ chức các khóa tập huấn ứng dụng và thực hành tâm lý, tâm thần học cho các sinh viên, cán bộ công tác trong ngành tâm lý học, công tác xã hội, y tế và những người yêu thích tâm lý học; Cung cấp dịch vụ tư vấn, định hướng tâm lý, hướng nghiệp cho các tổ chức có nhu cầu như trường học, doanh nghiệp, tổ chức…

Cột phải About