Hợp tác

Viện nghiên cứu tâm lý và tâm thần học Việt-Pháp thường xuyên hợp tác với các tổ chức, nhóm nghiên cứu quốc tế, doanh nghiệp trong thực hiện các dự án nghiên cứu, tổ chức hội thảo và các khóa đào tạo ngắn hạn cũng như dài hạn.
 

1. Hiệp hội tâm lý trẻ em chuyên về đào tạo liên tục, nghiên cứu ứng dụng, chứng nhận, phát triển và cải thiện thực hành (APPEA)

APPEA triển khai hoạt động của mình với cách tiếp cận trí tuệ đa chiều và xuyên lý thuyết. Hiệp hội hướng tới việc tập hợp các nhà tâm lý học trẻ em và thanh thiếu niên xung quanh các quan niệm khoa học và lâm sàng mở, khoa học hợp tác và khoa học cộng đồng. Đạo đức, phi thần học và lòng vị tha là mối quan tâm và giá trị chung của hiệp hội.
 
Hội được thành lập vào năm 2010 trên nguyên tắc phi lợi nhuận.
 
Nguyên tắc và tôn chỉ hoạt động Hội:

- Thúc đẩy và công bố những tiến bộ trong nghiên cứu và thực hành trong lĩnh vực tâm lý học và tâm lý học trẻ em và thanh thiếu niên;
- Truyền đạt, phổ biến và chia sẻ kiến ​​thức khoa học và thực hành nghề nghiệp theo hướng đổi mới sáng tạo;
- Trở thành một nơi tập hợp các ý tưởng và cách tiếp cận mới và làm sáng tỏ các thảo luận công khai về các chủ đề lớn ảnh hưởng đến trẻ em và thanh thiếu niên;
- Tăng cường liên kết giữa các nhà tâm lý học (các chuyên gia, nhà nghiên cứu và học giả), các chuyên môn khác nhau về trẻ em (y tế, y tế xã hội, y tế, giáo dục) và người dùng;
- Tham gia vào các dự án liên ngành của các nhà tâm lý học y tế, giáo dục hoặc lĩnh vực xã hội 

Hoạt động chính của Hội:
- Trung tâm đào tạo với mục tiêu: thiết kế và tổ chức các hội nghị, khóa học lâm sàng theo phiên, ngày hội nghị và theo đợt;
- Bộ phận nghiên cứu tham gia đấu thầu, phát triển nghiên cứu nội sinh và tham gia vào các nghiên cứu hợp tác với các đối tác công hoặc tư nhân;
- Bộ phận quan hệ công chúng và truyền thông có 2 nhiệm vụ: thứ nhất là để sản xuất các ấn phẩm truyền thông và thứ hai là đảm bảo sự tương tác của hiệp hội với các tổ chức, đối tác, truyền thông và báo chí;
- Bộ phận phát triển và đảm bảo chất lượng triển khai hoạt động hợp tác, kêu gọi các dự án vì sự phát triển của hiệp hội và đảm bảo chất lượng quản trị chung.

Nguồn tài chính chủ yếu dựa trên sự tham gia của cá nhân hoặc tổ chức đăng ký, tham gia các hội thảo, các khóa đào tạo và ngày nghiên cứu, bởi các công ước nghiên cứu và chuyên môn, bởi sự hỗ trợ của các đối tác, sự bảo trợ và đóng góp từ thiện.

2. Viện tâm lý và tâm thần học Việt-Pháp hợp tác với Trường Tiểu học, THCS-THPT Nguyễn Siêu, Hà Nội

Trường Tiểu học, THCS-THPT Nguyễn Siêu (Trường Nguyễn Siêu) được thành lập từ năm 1991. Hiện nay Trường có 2700 học sinh ở cả ba cấp, cùng với 348 cán bộ, giáo viên và nhân viên. Nhà trường thực hiện mô hình đào tạo chất lượng cao theo Luật Thủ đô và mô hình quốc tế của Trường Đại học Cambridge (Vương quốc Anh). Trường Nguyễn Siêu được xây dựng theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh; kết hợp chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chương trình quốc tế Cambridge, hướng tới các kì thi quốc tế theo tiêu chuẩn của Đại học Cambridge.

3. Trung tâm nghiên cứu giáo dục Nantes (CREN)

http://cren.univ-nantes.fr/
Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Nantes (CREN), được thành lập năm 1985, là trung tâm  nghiên cứu về giáo dục của  Trường Đại học Nantes và Trường Đại học Le Mans. Được Bộ Giáo dục và Nghiên cứu Đại học công nhận từ năm 1995, CREN phát triển nghiên cứu về thiết kế đào tạo, đa ngôn ngữ, chính sách giáo dục, chất lượng sống ở trường, học tập và các giá trị trong giáo dục. Là một trung tâm nghiên cứu đa ngành, CREN tập hợp khoảng năm mươi nhà nghiên cứu trong các lĩnh vực Giáo dục, Tâm lý học, Xã hội học, Triết học, Khoa học Máy tính, Khoa học Ngôn ngữ, Thông tin – Truyền thông và đào tạo khoảng 70 nghiên cứu sinh.

Trung tâm CREN triển khai các hoạt động sau: tổ chức đào tạo Thạc sĩ Khoa Khoa học Giáo dục và Đào tạo của Đại học Nantes, là thành viên của Trường Tiến sĩ Giáo dục, Ngôn ngữ, Tương tác, Nhận thức, triển khai Phòng khám (ELICC) và Phòng Nhận thức, Giáo dục, Tương tác (CEI) tại ComUE UBL (Cộng đồng các trường đại học và tổ chức Đại học Bretagne Loire).

Các nhà nghiên cứu CREN tập trung vào hai lĩnh vực: Chính sách giáo dục và Cơ sở đào tạo / Giáo dục, Quy trình giảng dạy và học tập; đầu tư vào năm chủ đề hiện đang cấu trúc CREN:

- Thiết kế đào tạo và áp dụng kỹ thuật số

- Đa ngôn ngữ, giáo dục, xã hội

- Chính sách nghề nghiệp giáo dục và đào tạo

- Đào tạo và chất lượng cuộc sống

- Kiến thức học tập, giá trị trong giáo dục

 

Cột phải About