Giới thiệu về hướng nghiên cứu

Viện Tâm lý và Tâm thần học Việt-Pháp là một tổ chức khoa học công nghệ, hoạt động theo chứng nhận của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội số: B-16/2019/ĐK-KH&CN.
Chiến lược của Viện Tâm lý và Tâm thần học Việt-Pháp là trở thành một cơ sở nghiên cứu chuẩn mực, thực hiện các dự án khoa học công nghệ theo tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng các yêu cầu khắt khe của nền khoa học tiên tiến trên thế giới, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành Tâm lý và Tâm thần học Việt Nam. Mục tiêu của Viện sẽ trở thành cơ sở hàng đầu trong về nghiên cứu trong quá trình hội nhập quốc tế, chuyển giao tri thức và ứng dụng các sản phẩm KH&CN chất lượng cao.
Đội ngũ cán bộ nghiên cứu của Viện là các chuyên gia trong và ngoài nước, đã là chủ trì các đề tài dự án nghiên cứu quốc tế và quốc gia.
Với mục tiêu như trên, Viện Tâm lý và Tâm thần học Việt-Pháp triển khai thực hiện các hướng nghiên cứu chính như sau:

- Nghiên cứu về cảm nhận hạnh phúc, cảm nhận hạnh phúc của trẻ em trong các môi trường khác nhau;
- Nghiên cứu các vấn đề tâm lý học đường, tâm lý học phát triển, các vấn đề học sinh gặp phải và các biện pháp can thiệp;
- Nghiên cứu các phương pháp đánh giá, can thiệp, trị liệu trong tâm lý và tâm thần học;
- Xây dựng, thích nghi các công cụ đánh giá tâm lý, tâm thần;
- Nghiên cứu các vấn đề tâm lý học xã hội, tâm lý học các tổ chức và các ứng dụng trong việc phát triển tổ chức, phát triển con người;
- Nghiên cứu phân luồng, hướng nghiệp và giáo dục hướng nghiệp;
- Nghiên cứu xây dựng các mô hình trường học, mô hình tổ chức tiên tiến, hiện đại...