Chuyên gia tư vấn

Dr. Nguyen Thai Binh

Lĩnh vực nghiên cứu : Research field: Mental health diagnosis, evaluation and treatment

Nơi công tác : Phu Tho Psychiatric hospital

0977.729.396