Chuyên gia tư vấn

Dr. LOURDES ANNOUSSAMY

Lĩnh vực nghiên cứu : Y tá điều dưỡng

Nơi công tác : Hanoi French Hospital–Hanoi

02/2014 đến nay: Bệnh viện Pháp Hà Nội Hà Nội, Việt Nam.
Giám đốc điều dưỡng và điều hành đào tạo y tế. Giáo sư phụ trợ tại Đại học Y Hà Nội, Việt Nam:
- Tổ chức khoa theo hướng dẫn của chính phủ và hành chính Việt Nam để cung cấp các dịch vụ điều dưỡng được chỉ định để đáp ứng các hướng dẫn của nhân viên y tế và pháp lý với việc áp dụng một hệ thống quản lý y tế của Pháp và Việt Nam.
- Theo đuổi kế hoạch để đạt được mục tiêu của Viện
- Tuyển dụng, đào tạo và huấn luyện trung bình 15 nhân viên mới mỗi năm. Tổng số nhân viên điều dưỡng và kỹ thuật: 140 người
- Phát triển hệ thống truyền thông nhân viên đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch điều trị, báo cáo sự cố và chăm sóc bệnh nhân
- Tiếp tục duy trì và cải thiện danh tiếng và hình ảnh tích cực của bệnh viện
- Đạt được tinh thần nhân viên cao và duy trì thông qua giao tiếp hiệu quả, giải quyết vấn đề kịp thời, thực hành giám sát chủ động và tạo điều kiện cho môi trường làm việc chủ động
- Giám sát và quản lý các hoạt động hàng ngày của một nhóm lâm sàng bao gồm khoảng hai trăm bác sĩ, y tá và nhân viên hỗ trợ
- Bộ phận điều dưỡng phối hợp theo quy định của Bộ Y tế Việt Nam và triển khai lực lượng lao động Pháp để đảm bảo có sẵn đội ngũ nhân viên lâm sàng và hỗ trợ phù hợp cho chăm sóc nội trú.
- Phân tích phản hồi của bệnh nhân và gia đình để xác định được các lĩnh vực cần cải thiện.
- Theo dõi kiểm soát nhiễm trùng và các sự cố quan trọng và kế hoạch cải thiện chất lượng liên quan đến các chuyên gia vệ sinh và chất lượng của Pháp.
- Tiến hành chăm sóc bệnh nhân hàng tháng và các cuộc họp nhân viên để giáo dục nhân viên và tạo điều kiện giao tiếp tốt
- Bắt đầu quá trình kiểm toán để đánh giá tính kỹ lưỡng của các tài liệu, quy trình và bảo trì thiết bị
- Tối ưu hóa sự hợp tác với Đại học Y Hà Nội bằng phương tiện hội thảo, đào tạo và trao đổi liên quan đến các bác sĩ và y tá