Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội


Trường Đại học Giáo dục chính thức được thành lập vào ngày 21/12/1999, theo Quyết định số 1481/ TCCB của Giám đốc ĐHQGHN. Việc thành lập Khoa Sư phạm đánh dấu sự ra đời một mô hình đào tạo giáo viên mới trong hệ thống giáo dục Việt Nam - mô hình đào tạo mở hướng tới sự liên thông, liên kết trong đại học đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao.

Trường Đại học Giáo dục là thành viên Hiệp hội giáo viên châu Á- Thái Bình Dương; thành viên mạng lưới các trường đại học giáo dục Á- Phi; thành viên các trường đại học thuộc Cộng đồng Pháp ngữ; Đại diện duy nhất ở Việt Nam của Đại học Khảo thí Quốc tế Cambrigde, Vương quốc Anh về đào tạo và cấp bằng chứng chỉ công nhận giảng viên đạt chuẩn quốc tế.

http://education.vnu.edu.vn/

Bài viết liên quan

Gọi cho tôi

Hãy gửi thông tin cho chúng tôi, nhân viên tư vấn của Viện sẽ liên hệ lại Quý khách trong vòng 24h. Thông tin của Quý khách chỉ để chúng tôi liên hệ và không gửi cho bên thứ ba.

Tài nguyên

Trắc nghiệm

https://tracnghiem.tamlyvietphap.vn/