Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Nantes (CREN)


Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Nantes (CREN), được thành lập năm 1985. là trung tâm nghiên cứu về giáo dục của Trường Đại học Nantes và Trường Đại học Le Mans. Được Bộ Giáo dục và Nghiên cứu Đại học công nhận từ năm 1995, CREN phát triển nghiên cứu về thiết kế đào tạo, đa ngôn ngữ, chính sách giáo dục, chất lượng sống ở trường, học tập và các giá trị trong giáo dục. Là một trung tâm nghiên cứu đa ngành, CREN tập hợp khoảng năm mươi nhà nghiên cứu trong các lĩnh vực Giáo dục, Tâm lý học, Xã hội học, Triết học, Khoa học Máy tính, Khoa học Ngôn ngữ, Thông tin - Truyền thông và đào tạo khoảng 70 nghiên cứu sinh.

http://cren.univ-nantes.fr/

Bài viết liên quan

Gọi cho tôi

Hãy gửi thông tin cho chúng tôi, nhân viên tư vấn của Viện sẽ liên hệ lại Quý khách trong vòng 24h. Thông tin của Quý khách chỉ để chúng tôi liên hệ và không gửi cho bên thứ ba.

Tài nguyên

Trắc nghiệm

https://tracnghiem.tamlyvietphap.vn/