Chương Trình Đào Tạo: Trị Liệu Các Rối Loạn Cảm Xúc

Chương Trình Đào Tạo: Trị Liệu Các Rối Loạn Cảm Xúc

I. Mục Tiêu Chương Trình Bồi Dưỡng

1.1. Mục Tiêu Chung

Đào tạo những người làm chuyên môn về tâm lý học lâm sàng và tham vấn tâm lý, có kiến thức chuyên sâu về tâm lý học nói chung và các kiến thức thuộc tâm lý học lâm sàng, giáo dục và can thiệp các vấn đề rối loạn hướng nội nói riêng.

Đảm bảo người học nắm vững các kỹ năng thực hành, có khả năng phát hiện và lượng giá các vấn đề về rối loạn cảm xúc.

Đào tạo cho người học trở thành những người có thái độ nghề nghiệp đúng đắn, có trách nhiệm và tuân thủ nguyên tắc đạo đức trọng thực hành đánh giá và can thiệp các rối loạn cảm xúc.

1.2. Mục Tiêu Cụ Thể

Trang bị cho người học năng lực phát hiện và đánh giá các vấn đề liên quan đến rối loạn cảm xúc dựa trên nền tảng khoa học và dữ liệu như: stress tiêu cực, stress cấp tính, rối loạn trầm cảm, các rối loạn lo âu.

Đào tạo người học các kiến thức và kĩ năng phục vụ cho quá trình đánh giá và can thiệp các vấn đề rối loạn cảm xúc như hiểu được ý nghĩa của việc đánh giá và các qui tắc trong trị liệu; thực hiện được các phương pháp đánh giá như quan sát và phỏng vấn lâm sàng, khai thác tiểu sử phát triển, vận dụng các trắc nghiệm đánh giá cơ bản; thực hiện định hình trường hợp tâm lý; hoàn thiện được một báo cáo đánh giá tâm lý hoàn chỉnh, diễn giải được kết quả và đưa ra những nhận xét, khuyến nghị và kế hoạch can thiệp dựa trên kết quả đó.

1.3. Chuẩn Đầu Ra

 • Diễn đạt được (nắm được) các kiến thức cơ bản về đánh giá và can thiệp các rối loạn cảm xúc;

 • Diễn đạt được các vấn đề nguyên tắc, đạo đức trong đánh giá và can thiệp, trách nhiệm với cá nhân và gia đình thân chủ cũng như trách nhiệm với cộng đồng;

 • Thực hiện được các phương pháp đánh giá tâm lý cơ bản;

 • Thực hiện được định hình trường hợp tâm lý;

 • Thiết lập được kế hoạch can thiệp và chăm sóc dựa trên định hình trường hợp cụ thể.

II. Nội Dung Chương Trình Đào Tạo

2.1. Khối Lượng Kiến Thức & Thời Gian Bồi Dưỡng

 • Khối lượng chưa trình: 04 học phần

 • Thời lượng bồi dưỡng: 50 giờ

 • Hình thức tổ chức: Online qua Zoom

2.2. Mô Tả Nội Dung Học Phần

Học Phần 1: Tâm Bệnh Học

Học phần trang bị cho người học kiến thức về các rối loạn cảm xúc như trầm cảm, lưỡng cực, và các vấn đề liên quan như lo âu, tự sát, v.v. Trong phạm vi đó, học phần sẽ cung cấp: (a) các mô tả về hội chứng; (b) bệnh dịch học cơ bản; (c) quá trình hình thành rối loạn; (d) những nguyên nhân hình thành vấn đề từ góc độ nghiên cứu và khoa học. Cung cấp cho người học kĩ năng đọc hiểu và tra cứu các công cụ hỗ trợ chẩn đoán như Sổ tay chẩn đoán và thống kê các bệnh tâm thần (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder – DSM) hoặc Sổ tay Phân loại Quốc tế về bệnh tật và các vấn đề sức khoẻ liên quan (International Classification of Diseases – ICD).

Học Phần 2: Định Hình Trường Hợp Tâm Lý

Học phần cung cấp kiến thức và quy trình đánh giá chẩn đoán tâm lý toàn diện. Học phần cũng giới thiệu các kiến thức và kĩ năng để người học có thể thực hiện được các thao tác đánh giá lâm sàng như quan sát lâm sàng, hỏi chuyện lâm sàng, phân tích hành vi chức năng. Đồng thời sử dụng các phương pháp cận lâm sàng để đánh giá như sử dụng các trắc nghiệm tâm lý có hiệu lực và đã được thích nghi tại Việt Nam. Học phần cung cấp kiến thức và kĩ năng thực hành các bước nền tảng trong xây dựng định hình trường hợp tâm lý dựa trên cơ sở các thông tin thu được từ đánh giá. Học viên được hướng dẫn lý thuyết và thực hành trên những ca cụ thể cách (1) thu thập dữ liệu để phát triển vấn đề; (2) xây dựng chẩn đoán và chọn mô hình lý giải sự phát triển các cảm xúc kém thích nghi; (3) phát triển kế hoạch can thiệp hỗ trợ dựa trên giả thuyết định hình.

Học Phần 3: Trị Liệu Các Vấn Đề Rối Loạn Cảm Xúc

Học phần này tập trung vào việc điều trị những vấn đề về rối loạn cảm xúc. Những kĩ thuật điều trị gồm có:

(a)   Giáo dục tâm lý;

(b)   Can thiệp hành vi như hoạt hoá hành vi;

(c)   Can thiệp nhận thức;

(d)   Kỹ thuật thư giãn;

Học phần này liên quan đến việc xây dựng những hướng dẫn và kỹ thuật trong trị liệu các vấn đề cảm xúc.

Học Phần 4: Thực Hành Có Giám Sát

Học phần cung cấp cho người học cơ hội được ứng dụng các kiến thức thu được từ 3 chuyên đề trước vào thực hành. Trong quá trình đó, người học được giám sát và trao đổi chuyên môn với giảng viên; được hướng dẫn cách soạn thảo một báo cáo tâm lý hoàn chỉnh; được giảng viên trực tiếp phản hồi, nhận xét những ưu, nhược điểm đang tồn tại trong quá trình thực hành đánh giá và can thiệp.

III. Phương Pháp & Hình Thức Kiểm Tra, Đánh Giá

Để được cấp chứng nhận tham gia khoá đào tạo, học viên cần đạt đủ các yêu cầu như sau:

 • Học viên cần tham gia tối thiểu 70% thời lượng khoá học.

 • Học viên cần có ít nhất một báo cáo ca thực hành gửi tới tệp (folder) chung của lớp.

IV. Lịch Trình Chương Trình Đào Tạo

TT

Học phần

Thời gian

Giảng viên phụ trách

Ngày

Giờ

1

HP1: Tâm bệnh học

10/09/2022

Sáng: 8h30-10h30

Chiều: 14h00-16h00

TS. Lê Thị Mai Liên

17/09/2022

Sáng: 8h30-10h30

Chiều: 14h00-16h00

TS. Lê Thị Mai Liên

TS. Vũ Thy Cầm

2

HP2: Định hình trường hợp tâm lý

24/09/2022

Sáng: 8h30-11h30

Chiều: 14h00-17h00

PGS.TS. Trần Thành Nam

25/09/2022

Sáng: 8h30-11h30

3

HP3: Trị liệu các vấn đề rối loạn cảm xúc

01/10/2022

Sáng: 8h30-11h30

Chiều: 14h00-17h00

ThS. Đoàn Hương

08/10/2022

Sáng: 8h30-11h30

Chiều: 14h00-17h00

4

HP4: Thực hành có giám sát

22/10/2022

05/11/2022

19/11/2022

03/12/2022

17/12/2022

Sáng: 08h00 – 12h00

ThS. Đoàn Hương và nhóm chuyên viên Tâm lý.

 

Tổng kết khoá học

24/12/2022

Sáng: 8h30 – 10h30

 

V. Giới Thiệu Giảng Viên

 1. PGS. TS. Trần Thành Nam

Chủ nhiệm khoa Các Khoa học Giáo dục, Đại học Giáo dục - ĐHQGHN. 

Tác giả tham gia nhiều nhóm nghiên cứu về thích nghi và chuẩn hoá các công cụ/thang đo đánh giá Tâm lý tại Việt Nam như CBCL, YSR, WISC-IV…

Nhà Tâm lý lâm sàng hơn 10 năm kinh nghiệm thực hành lâm sàng trong lĩnh vực đánh giá và hỗ trợ các khó khăn tâm lý, đặc biệt với đối tượng trẻ em và vị thành niên.

Là gương mặt quen thuộc với nhiều khán giả xem truyền hình với vai trò là khách mời cố vấn chuyên môn cho các chương trình về Tâm lí, giáo dục, Khoa học - Đời sống, các gameshow trí tuệ trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam

 1. TS. Lê Thị Mai Liên

TS. Lê Thị Mai Liên hiện là Giảng viên, nhà nghiên cứu tại Khoa Tâm lý học, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia HCM. TS tốt nghiệp tại Viện nghiên cứu Tâm lý (IPSY), Đại học Louvain (Bỉ).

Cô có nhiều năm kinh nghiệm nghiên cứu và giảng dạy: Giảng dạy về rối loạn chuyên biệt học tập trong dự án liên đại học Bỉ-Việt; Giảng dạy chương trình Cử nhân Tâm lý học tại Đại học KHXH & NV; đồng thời, cô có nhiều công trình công bố quốc tế và tham luận tại hội thảo khoa học trong nước, quốc tế về trẻ em và thanh thiếu niên.

Bên cạnh đó, TS. Lê Thị Mai Liên cũng là một nhà trị liệu, nhà tâm lý học đường, từng công tác tại hệ thống trường mầm non và phổ thông quốc tế và các trung tâm trị liệu, tham vấn. 

 1. TS. Bác sĩ. Vũ Thy Cầm

Bác sĩ Vũ Thy Cầm tốt nghiệp Bác sỹ chuyên ngành bác sỹ đa khoa và nhận bằng Tiến sỹ Tâm thần tại trường Đại học Y Hà Nội. 

Cô là nguyên Trưởng khoa khám bệnh Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe Tâm thần Quảng Ninh. Hiện tại, TS. Vũ Thy Cầm đang là Bác sĩ, Trường phòng Tâm lý lâm sàng Bệnh viện Bạch Mai. 

Tiến sĩ có nhiều công trình nghiên cứu và báo cáo được đăng đăng trên tạp chí khoa học quốc gia về rối loạn tâm thần như trầm cảm, rối loạn nhận thức thần kinh, tâm thần phân liệt thể paranoid, rối loạn phân ly vận động và cảm giác,...

 1. ThS. Đoàn Hương 

ThS. Đoàn Hương có hơn 15 năm thực hành trong lĩnh vực chăm sóc Sức khỏe tâm thần và Tham vấn – Trị liệu tâm lý.

Th.S Đoàn Hương là chuyên gia tham vấn, trị liệu và cố vấn về chuyên môn cho các dự án tại các tổ chức phi chính phủ (NGO), hội phụ nữ. Trong đó chị làm việc và hỗ trợ các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương như người chịu ảnh hưởng bởi sang chấn tâm lý do xâm hại tình dục, bạo lực, mua bán người; bạo lực và bắt nạt học đường; bị kỳ thị và phân biệt đối xử; trẻ mồ côi phụ nữ đơn thân; những người nhiễm HIV-AIDS.

Cô cũng là giảng viên thỉnh giảng các môn như Can thiệp sang chấn tâm lý; Thực hành lâm sàng cho một số Chương trình đào tạo Thạc sỹ lâm sàng tại các trường Đại học ở Hà Nội.

VI. Yêu Cầu Đối Với Học Viên Đăng Ký: 

Ứng viên tham gia dự tuyển phải có ít nhất một trong các điều kiện sau:

 1. Ứng viên có bằng tốt nghiệp đại học các ngành liên quan đến tâm lý học lâm sàng, tâm lý giáo dục, tâm lý học đường, tham vấn tâm lý...

 2. Ứng viên có các chứng chỉ nghề nghiệp liên quan đến lĩnh vực tâm lý học trong nước và quốc tế;

 3. Ứng viên có kinh nghiệm ít nhất là 01 năm làm việc trong lĩnh vực hoặc đã tham gia khóa đào tạo về tâm lý học trước đây (có chứng nhận kèm theo)

VII. Đăng Ký Khóa Học

Đăng ký khóa học, Quý học viên vui lòng điền thông tin TẠI ĐÂY.
0977.729.396