Chuyên gia

TS. Đào Thị Diệu Linh

Lĩnh vực nghiên cứu : Tâm lý học

Nơi công tác : Đại Học Ngoại Ngữ - ĐHQGHN

1. Thông Tin Cá Nhân

- Họ và Tên: Đào Thị Diệu Linh

- Học vị: Tiến sĩ  

2. Quá Trình Đào Tạo

  • 2002 - Cử Nhân Ngành Tâm lý học - ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQGHN, Việt Nam

  • 2007 - Thạc Sĩ chuyên ngành Tâm lý học - ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQGHN, Việt Nam

  • 2015 - Tiến sĩ Tâm lý học - Học viện Khoa học Xã hội - Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

3. Quá Trình Công Tác

  • từ 02/2022 đến nay: Giảng viên chính, Trưởng bộ môn Tâm lý - Giáo dục tại ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN, đồng thời là Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Phát triển cá nhân (UPC)

  • 12/2020 - 02/2021: Giảng viên chính, Phó Trưởng bộ môn Tâm lý - Giáo dục tại ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN. 

  • 2011 - 11/2020:  Giảng viên bộ môn Tâm lý - Giáo dục, Trợ lý khoa học tại ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN. 

  • 2004 - 2011: Giảng viên bộ môn Tâm lý - Giáo dục tại ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN. 

4. Sách Chủ Biên & Tham Gia Biên Soạn        

  • Đào Thị Diệu Linh, Lê Thanh Hà (2019), Kỹ năng ghi nhớ từ tiếng Anh của học sinh lớp 6 - Một số vấn đề lí luận và thực tiễn. NXB Lao động Xã hội, Hà Nội.

  • Lê Thanh Hà, Đào Thị Diệu Linh (2021), Hành vi bắt nạt của học sinh THCS và phong cách giáo dục của cha mẹ. NXB ĐHQGHN, Hà Nội.

  • Nguyễn Xuân Long, Đào Thị Diệu Linh, Tạ Nhật Ánh, Nguyễn Thị Thắng, Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Thị Mai Lan, Vũ Thu Trang, Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Hiệp Thương (2021). Cách ứng phó với cảm xúc âm tính của người nhà bệnh nhân ung thư - Một số vấn đề lí luận và thực tiễn. NXB ĐHQGHN, Hà Nội.

5. Các Báo Cáo Tại Hội Thảo                    

(1). Bước đầu tìm hiểu sự ảnh hưởng tiêu cực của thói quen sử dụng tiếng mẹ đẻ đối với hoạt động học tập ngoại ngữ của học sinh lớp 6. Hội nghị Khoa học trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN lần thứ 27, 5/2007.

(2). Đôi điều tìm hiểu về tâm lý ngôn ngữ học. Hội nghị Khoa học trường ĐH Ngoại ngữ.

(3) ĐHQGHN lần thứ 28, 5/2008. Dạy học hợp tác và ứng dụng dạy học hợp tác trong quá trình dạy học đại học. Hội thảo Quốc tế "Giáo dục đại học - Hiện tại và tương lai". ĐH Sư phạm Hà Nội 2, Vĩnh Phúc 2011.        

(4). Hiệu quả của kỹ năng ghi nhớ. Hội nghị Khoa học trường ĐH Ngoại ngữ ĐHQGHN lần thứ 31, 5/2011.            

(5). Bồi dưỡng kiến thức văn hóa cho sinh viên trong quá trình dạy học ngoại ngữ. Hội nghị Khoa học trường ĐH Ngoại ngữ ĐHQGHN lần thứ 32, 5/2012, tr.35.

(6). Bắt nạt học đường - Một vấn đề đáng quan tâm của nhà giáo dục.    Hội thảo khoa học Quốc tế Tâm lý học đường lần thứ 3 - Phát triển mô hình và kỹ năng hoạt động tâm lý học đường. ĐH Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, 7/2012.

(7). Giáo dục Nhật Bản qua tác phẩm “Khuyến học” của Fukuzawa Yukichi. Hội nghị Khoa học trường ĐH Ngoại ngữ ĐHQGHN lần thứ 33, 5/2013, tr.45.

(8). Thực trạng bắt nạt học đường ở một số trường THCS tại Hà Nội. Hội thảo khoa học quốc gia "Tâm lý học và vấn đề cải thiện môi trường giáo dục hiện nay". Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục Việt Nam. Cần Thơ, 2013

(9). Sự ảnh hưởng của thói quen sử dụng tiếng mẹ đẻ tới hoạt động học tập ngoại ngữ của học sinh lớp 6. Hội thảo khoa học Cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm Toàn quốc 2013. ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng, 26-27/4/2013.

(10). "Yêu thương và tự do" - Hai yếu tố cần thiết trong giáo dục trẻ mầm non. Hội thảo khoa học Quốc gia - Đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội. Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội, 1/2014.

(11). Bắt nạt học đường và hiệu quả của một số chương trình can thiệp, Kỷ yếu Hội thảo khoa học toàn quốc: Sức khỏe tâm thần trong trường học, Quỹ tài năng trẻ Tâm lý học - Giáo dục học Việt Nam, NXB Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh 2014, tr.113.

(12) Mức độ linh hoạt khi ghi nhớ cách dùng từ tiếng Anh của học sinh lớp 6, Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia Nghiên cứu Liên ngành về Ngôn ngữ và Giảng dạy Ngôn ngữ lần II, ĐH Ngoại Ngữ - ĐH Huế, TP. Huế 12/2016            

(13) Việc áp dụng định hướng giao tiếp (CLT) trong giảng dạy ngoại ngữ ở một số trường THCS hiện nay, Kỷ yếu Hội thảo Ngữ học Toàn quốc lần thứ 20 "Ngôn ngữ ở Việt Nam: Hội nhập và Phát triển", ĐH Quy Nhơn, TP. Quy Nhơn tháng 9/2017.

(14) Tạo động lực bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ giáo viên, Kỷ yếu tóm tắt Hội thảo Quốc tế “Nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục”, chương trình ETEP và trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 phối hợp tổ chức, Xuân Hòa tháng 12/2017, tr.51                

(15) Applying Design Thinking to foster Vietnamese students’ creativity and entrepreneurial mindset. Kỷ yếu tóm tắt Hội Thảo Quốc tế 2019 Vietnam Sustainability Forum “Fostering Economic Growth and Inclusive Society for Sustainable Development”. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Hà Nội Ngày 17-18/01/2019 (Đồng tác giả)                

(16) Văn hóa đọc của sinh viên – một phần không thể thiếu của văn hóa nhà trường. Kỷ yếu toàn văn Hội thảo khoa học Quốc gia “Văn hóa nhà trường trong bối cảnh đổi mới giáo dục”. Học viện Quản lý Giáo dục, Hà Nội 19/12/2018

(17) Đào Thị Diệu Linh, Hà Quỳnh Trang, Nông Thị Hồng Linh (2019). Ứng dụng trắc nghiệm chỉ số vượt khó trong nghiên cứu khả năng vượt khó của sinh viên ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN. Kỷ yếu toàn văn Hội thảo Quốc tế Tâm lý học và đạo đức nghề Tâm lý học, tháng 10/2019. NXB Lao động Xã hội, ISBN: 978-604-65-4417-3, tr.231-239.                    

(18) Lư Thị Thanh Lê, Đào Thị Diệu Linh, Nguyễn Thị Thư (2019). Applying design thinking in education to help students learn through projects and have more problem solving skills. Conference on "Research for Teaching Innovation" November 15, Ulis-VNU, Hanoi.

(19) Lê Thanh Hà, Đào Thị Diệu Linh (2020). Đặc điểm tính cách và hành vi sức khỏe trong thời gian dịch Covid-19. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc tế “Tâm lý học-Giáo dục học vì sự phát triển học sinh và nhà trường hạnh phúc”. NXB Đại học Sư phạm, tr.929-937.

(20) Đào Thị Diệu Linh, Đào Thị Cẩm Nhung (2022). Rối loạn lo âu của sinh viên trong thời kỳ COVID-19 và một số yếu tố liên quan. Kỷ yếu toàn văn Hội thảo Quốc gia UNC 2022 “Nghiên cứu và giảng dạy ngôn ngữ, ngoại ngữ, quốc tế học tại Việt Nam” 

6. Một Số Công Bố Trong Nước Và Quốc Tế

(1) Enhancing Vietnamese Students’ Entrepreneurial Mindset and Creativity by Design Thinking Application - Phan Quốc Nguyên; Lê Thị Hồng Duyên; Đào Thị Diệu Linh; Nguyễn Thị Thư; Lư Thị Thanh Lê; Lê Thanh Huyền. ASEAN Journal of Engineering Education, (AJEE) (ISSN: 2231-9433) (p.50-60). Published online 3rd, September 2019. 

(2) Nhận thức của sinh viên trường ĐHNN- ĐHQGHN về năng lực giao tiếp liên văn hóa - Đào Thị Diệu Linh. Đỗ Thị Như Quỳnh - Tạp chí Nghiên cứu nước ngoài - ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN (p.94-105). Tập 35, Số 5, 2019.

(3) Các hướng nghiên cứu của khoa học tâm lý về cảm xúc âm tính và cách ứng phó với cảm xúc âm tính của người nhà bệnh nhân ung thư - Nguyễn Xuân Long, Đào Thị Diệu Linh, Tạ Nhật Ánh, Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Hiệp Thương, Nguyễn Thị Mai Lan, Vũ Thu Trang. Tạp chí Tâm lý học xã hội, ISSN: 0866-8019 (p81-92). số 12, 12- 2019. 

(4) Hỗ trợ xã hội và cảm nhận hạnh phúc của sinh viên - Đào Thị Diệu Linh, Lê Thanh Hà. Tạp chí Tâm lý học số tháng 6/2021.

(5) Thực trạng lo âu của sinh viên năm thứ tư trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN năm học 2018-2019 và một số yếu tố liên quan - Đào Thị Diệu Linh. Tạp chí Tâm lý học Việt Nam, số 9. Tháng 09/2021. (p60-69) (2021).