Đào tạo
Đào tạo

Vấn đề sức khỏe sinh sản & Phòng chống xâm hại

I. Khóa 1
1. Mục tiêu:
- Các bậc phụ huynh hiểu được kiến thức cơ bản, đúng đắn về các vấn đề giới tính và sức khỏe sinh sản vị thành niên
- Cha mẹ giúp con cái hiểu được hậu quả của những hành vi tình dục không an toàn
2. Nội dung:
- Những vấn đề liên quan đến sức khỏe sinh sản vị thành niên
- Sự biến đổi về thể chất, sinh lý và tâm lý của vị thành niên
- Chăm sóc sức khoẻ sinh sản vị thành niên
- Tìm hiểu về một số bệnh lây nhiễm qua đường tình dục
3. Phương pháp giảng dạy:
- Thảo luận qua đoạn phim
- Thảo luận nhóm
- Công cụ: Máy chiếu, giấy A0, bút dạ, băng dính, kéo …
4. Thời lượng: 1 buổi, 3h/buổi

II. Khóa 2:
1. Mục tiêu: Cha mẹ có hiểu biết về xâm hại tình dục và vận dụng được các kỹ năng giúp con tự bảo vệ bản thân
2. Nội dung:
- Hiểu về xâm hại tình dục trẻ em, các hình thức xâm hại
- Hiểu biết của cha mẹ về hệ thống bảo vệ trẻ khỏi xâm hại
- Nhận diện thủ phạm và các tình huống nguy hiểm
- Các kỹ năng tự bảo vệ bản thân mà cha mẹ có thể cung cấp và hỗ trợ con cái của họ.
3. Phương pháp giảng dạy:
- Các bài tập tình huống, thảo luận nhóm
- Thảo luận qua đoạn phim
- Công cụ: Tài liệu phát tay, các bài tập tình huống, bút dạ, giấy A0, giấy A4, băng dính, kéo
4. Thời lượng: 2 buổi, 3h/buổi
 
Gọi cho tôi

Hãy gửi thông tin cho chúng tôi, nhân viên tư vấn của Viện sẽ liên hệ lại Quý khách trong vòng 24h. Thông tin của Quý khách chỉ để chúng tôi liên hệ và không gửi cho bên thứ ba.

Tài nguyên

Trắc nghiệm

https://tracnghiem.tamlyvietphap.vn/