Hop tac thanh cong

Hop tac thanh cong

Chuyên gia theo dõi tiến trình và đánh giá kết quả sau mỗi buổi làm việc. Sau khi kết thúc tiến trình, chuyên gia và thân chủ cùng đánh giá về ca tham vấn - trị liệu.