Chuyên gia tư vấn

GS.TS. Michelline Joane Durand

Tâm lý học đánh giá học tập và năng lực cá nhân

PGS/ TS Trần Thu Hương

Tâm lý học lâm sàng

GS. TS. Nguyễn Thị Mỹ Lộc

Tâm lý và sức khỏe tâm thần, quản lý giáo dục, giáo dục kỹ năng sống.

GS. Agnes Florin

Tâm lý trẻ em và giáo dục

GS.TS. Christelle Maillart

Ngôn ngữ trị liệu

Chủ nhiệm khoa

PGS.TS. Trần Thành Nam

Tâm lý học lâm sàng

TS. Ngô Thanh Huệ

Tâm lý trẻ em và giáo dục

PGS.TS Nguyễn Minh Đức

Tâm lý học trẻ em và thanh thiếu niên

ThS. Vũ Thùy Vân

Tâm lý học lâm sàng

GS. Võ Văn Bản

Bác sĩ chuyên khoa tâm thần

BS. Nguyễn Thái Bình

Chẩn đoán, đánh giá, điều trị về sức khỏe tâm thần

ThS. Nguyễn Thị Tam Hà

Giáo dục học. Giáo dục kỹ năng sống và đánh giá sự phát triển của trẻ em.

GĐ điều dưỡng và đào tạo y tế

Dr. LOURDES ANNOUSSAMY

Y tá điều dưỡng

THS. Nguyễn Thị Diệu Anh

Tâm lý học lâm sàng trẻ em và vị thành niên

THS. Nguyễn Thanh Tú

Tâm lý học, đo lường và đánh giá trong học tập

BS. Nguyễn Đức Anh

Tâm Thần Học

TS. Trần Thu Hương

Tâm lý học văn hóa, xuyên văn hóa. Tâm lý học gia đình.

BS. Nguyễn Nhật Quỳnh

Điều trị chăm sóc các vấn đề về sức khỏe tâm thần. Giám sát các vấn đề sức khỏe y tế công cộng

Gọi cho tôi

Tài nguyên