Chuyên gia tư vấn

BS. Nguyễn Thái Bình

Lĩnh vực nghiên cứu : Chẩn đoán, đánh giá, điều trị về sức khỏe tâm thần

Nơi công tác : Bệnh viện tâm thần tỉnh Phú Thọ

Bằng cấp:
- Bác sỹ chuyên khoa I – Bệnh viện Tâm thần tỉnh Phú Thọ
- Bằng tốt nghiệp cấp 1 chuyên khoa Tâm thần (số 06936 do Đại học Y khoa Thái Nguyên cấp ngày 6/7/2004)
- Chứng chỉ đào tạo chuyển giao công nghệ 1816 về trắc nghiệm tâm lý (số 10/TL1816 do BV Tâm thần TW1 cấp ngày 21/5/2010)
- Bằng tốt nghiệp chương trình Quản lý bệnh viện (số 2538 do Đại học Y tế công cộng cấp ngày 14/09/2012)
- Chứng chỉ hành nghề số 355/PT-CCHN do Sở Y tế tỉnh Phú Thọ cấp ngày 12/9/2012
0977.729.396