Chuyên gia tư vấn

BS. Nguyễn Nhật Quỳnh

Lĩnh vực nghiên cứu : Điều trị chăm sóc các vấn đề về sức khỏe tâm thần. Giám sát các vấn đề sức khỏe y tế công cộng

Nơi công tác : Bác sĩ Chuyên khoa cấp 1, Trường Đại học Y tế công