Chuyên gia

Assoc. Prof., Dr. Tran Thanh Nam

Lĩnh vực nghiên cứu : Clinical psychology

Nơi công tác : Head of Department of Educational Sciences, The University of Education

1. Personal Profile:

 • Full Name: Trần Thành Nam

 • DOB: 08/03/1980

 • Associate Professor - Appointed Year: 2017

 • Doctorate - Completed  Year: 2013

 • Lecturer

 • Dean of Faculty

2. Education

 • 2001: BSc. Psychology, University of Social Sciences and Humanities -VNU.

 • 2004: MSc. Psychology, University of Social Sciences and Humanities -VNU.

 • 2010: MSc. Child and Adolescent Clinical Psychology, University of Vanderbilt, USA.

 • 2013: PhD. Child and Adolescent Clinical Psychology, University of Vanderbilt, USA.

3. Work Experience

 • 2002 – 2008: Lecturer - Department of Psychology – University of Social Sciences and Humanities -VNU. 

 • 2008– 2014: Lecturer - Faculty of Educational Sciences

 • 2014 – 2015: Deputy Director - Institute for Education Quality Assurance – Vietnam National University 

 • 09/2015 – Present: Head of Faculty of Educational Sciences, VNU - University of Education 

4. Publications

 • Trần Thành Nam, Nguyễn Sinh Phúc (2003), Phương pháp Pictogram. Tạp chí TLH số 3/2003, Tr.40-45

 • Trần Thành Nam (2003), Rối loạn ám ảnh sợ qua một trường hợp cụ thể, Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế Việt – Pháp (10/2003) Khoa Tâm lý học - Trường ĐHKHXH&NV ĐHQGHN tổ chức

 • Trần Thành Nam (2004) Application of CBT for Vietnamese children with anxiety disorders, Proceeding Conference for Children and Adolescent psychology in Southeast Asian, Grenoble, France

 • Trần Thành Nam (2005) Về nguyên tắc gián tiếp của L.X.Vưgôtxky trong học thuyết các giai đoạn phát triển của tâm lý trẻ em của J.Piaget. Tạp chí Tâm lý học số 9 (9/2005), tr50-55

 • Trần Thành Nam; Nguyễn Sinh Phúc (2007) Phân tích kết quả Pictogram trên nhóm bệnh nhân tâm thần phân liệt, Tạp chí Tâm lý học số 8 (8/2007) tr28-36

 • Trần Thành Nam, Đặng Hoàng Minh (2007) Rối loạn hành vi ở trẻ vị thành niên, khái niệm và một số nhân tố ảnh hưởng. Tạp chí Tâm lý học số 10 (10/2007) tr16-27

 • Trần Thành Nam (2009) Tự tử ở thanh thiếu niên, nguyên nhân và biện pháp phòng tránh. Kỷ yếu Hội thảo của Hội Tâm lý học - Giáo dục học Việt Nam - (2009)

 • Trần Thành Nam (2010) Trị liệu đa hệ thống trong can thiệp rối loạn hành vi ở trẻ vị thành niên,  hiệu quả, yếu tố ảnh hưởng. Hội thảo kỷ niệm 20 năm thành lập Hội Tâm lý giáo dục học Việt Nam (2010)

 • Trần Thành Nam (2011) Nhận diện và hỗ trợ học sinh có hành vi tự gây tổn thương trong nhà trường. Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế Tâm lý học học đường lần II “ Thúc đẩy nghiên cứu và thực hành tâm lý học học đường ở Việt Nam”, 132-137, NXB ĐHSP Huế, 2011

 • Trần Thành Nam (2014) Nghiên cứu tương quan giữa điểm số trí tuệ đo bằng trắc nghiệm WISC-IV phiên bản Việt và thành tích học tập của học sinh lớp 8.    Tạp chí Tâm lý học số tháng  (2/2014)

 • Trần Thành Nam (2015) Mối liên hệ giữa phong cách hành vi làm cha mẹ và các biểu hiện rối loạn hành vi cảm xúc ở thanh thiếu niên, Tạp chí Tâm lý học số tháng (4/2015)

 • Trần Thành Nam; Nguyễn Thị Minh Phú (2016) Sexting: khái niệm, tỉ lệ và các vấn đề có liên quan, Tạp chí Tâm lý học Xã hội, Hội Tâm lý học Xã hội Việt Nam, số 2, 2016, tr16-28.

 • Tran Thanh Nam, Bahr Weiss (2016) Moderators of the effectiveness of multisystemic therapy outcome for adolescents with severe conduct problems. VNU- Journal of Social Sciences and Humanities; Vol 2; Number 5, tr 519-537; ISSN 2354-1172,

 • Trần Thành Nam (2017) Phát triển bộ công cụ đánh giá các năng lực cốt lõi về lãnh đạo quản lý cho tổ chức. Tạp chí Tâm lý học, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội, số 7, 2017 tr39-52 ISSN: 2354-1059.

 • Trần Thành Nam, Giang Ngọc Thuỵ Vy (2018) Nhận thức của người bệnh trầm cảm về biểu hiện, nguyên nhân và cách điều trị rối loạn trầm cảm. Tạp chí Tâm lý học, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, số 2, 2018

 • Trần Thành Nam (2018) Sử dụng Facebook và ý thức diện mạo của những người trẻ. Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế: Đạo đức nghề nghiệp và mô hình dịch vụ trong thực hành tâm lý; Nhà xuất bản ĐHQG Thành phố HCM; ISBN: 978-604-73-6508-1; trang 376-396.

 • Trần Thành Nam (6/2019) Promoting early childhood care and development for disadvantaged ethnic minority children in Lai Chau province, Hội thảo Quốc tế - Các vấn đề mới trong Khoa học giáo dục Tiếp cận liên ngành và xuyên ngành (6/2019) ISBN 978-604-968-566-8 trang 513-536

 • Trần Thành Nam (4/2019) Mô hình phòng chống Bạo lực học đường, kinh nghiệm từ nghiên cứu quốc tế. Tài liệu Hội nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo: Đảm bảo an toàn trường học và phòng chống bạo lực học đường.

 • Trần Thành Nam (2019 QG18.34) Thực trạng khó khăn tâm lý của học sinh và nhu cầu sử dụng ứng dụng tư vấn tâm lý trong trường học. Tạp chí Khoa học và Công Nghệ Việt Nam, tập 61 số 10, tháng 10 năm 2019 - ISSN 1859-4794.

 • Trần Thành Nam; Bùi Thanh Diệu (2019 B2018-ĐHQG- 1) Thái độ kỳ thị của giáo viên đối với người bệnh tâm thần: Nghiên cứu tại các trường THCS tại Đà Nẵng. Tạp chí Tâm lý học, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, số 9, 2019 trang 40-51 ISSN: 1859-0098.

 • Trần Thành Nam; Đặng Thị Hải Yến (2020) Hiểu biết của cán bộ tâm lý về sức khỏe tâm thần ở nhóm đa dạng tính dục. Tạp chí Y học lâm sàng, số 119 (tháng 12/2020) ISN: 1859 – 3593.

 • Trần Thành Nam; Ba Minh Nguyen (2020) Cross-cultural adaptation and standardization of the Ages and Stages Questionnaire (ASQ-3) in 36-60 Month-old-children from a Vietnam national survey. International conference on educational sciences early childhood education in the age of technology: opportunities and challenges- ISBN 978-604-315-561-7.

 • Trần Thành Nam (2020) Access to quality, inclusive and culturally relevant early learning opportunities of ethnic minority children: a case study survey. International conference on educational sciences early childhood education in the age of technology: opportunities and challenges - ISBN 978-604-315-561-7.

 • Trần Thành Nam; Viet Hien Nguyen (2020) Vận dụng một số biện pháp giáo dục thai giáo nhằm phát triển tiềm năng cho thai nhi. International conference on educational sciences early childhood education in the age of technology: opportunities and challenges ISBN 978-604-315-561-7.