Chuyên gia

Assoc. Prof., Dr. Le Van Hao

Lĩnh vực nghiên cứu :

Nơi công tác : Deputy Director of Institute of Psychology, Vietnam Academy of Social Sciences.

1. Personal Profile

 • Associate Professor, Dr, Senior Researcher Fellow.

 • Current Job: Deputy Director of Institute of Psychology, Vietnam Academy of Social Sciences.

2. Education

 • 2005: PhD. Psychology, Institute of Psychology, Vietnam Academy of Social Sciences.

 • 2000: MSc. Social Sciences, Royal Melbourne Institute of  Technology.

 • 1989: BSc. Psychology, Rostov-on-Don University.

3. Work Experience

 • 2/2009 - 2013: Lecturer of Educational Psychology, Hanoi National University of Education

 • 2010: Training Specialist, Living Values Education Program for Educators, a project by the Ministry of Education and Training and Asian Development Bank.

 • 2005 - 2008: Advisory, Kandanren - ICA Japan project: “Leadership Training and Group Facilitation Methods Training (GFM), Phú Thọ, Vietnam

 • 1995: Assessment Specialist, “Analysis of the Socio-Economic Situation of Vietnam” – sponsored by UNDP, UNFPA, UNICEF, and MPI.

4. Publications

 • Lê Văn Hảo và Knud Larsen(2010)Tâm lý học xã hội. NXB từ điển bách khoa. Hà Nội.

 • Lê Văn Hảo và Knud Larsen (2012), Hành vi tổ chức trong một thế giới đang thay đổi. NXB Đại học Quốc gia. Hà Nội.

 • Lê Văn Hảo và Knud (2014), Tâm lý học xuyên văn hoá. NXB Đại học Quốc gia. Hà Nội.

 • Le Van Hao (2010), Làm gì với những đứa trẻ chưa ngoan? (Dành cho cha mẹ và giáo viên). Plan International. Hà Nội.

 • Lê Văn Hảo (2009), Phương pháp kỷ luật tích cực (bản Tiếng việt). Plan International.

 • Lê Văn Hảo (2010), Positive Discipline, A manual for trainers. Plan International.