Chuyên gia tư vấn

Assoc. Prof., Dr. Le Van Hao

Lĩnh vực nghiên cứu :

Nơi công tác : Deputy Director of Institute of Psychology, Vietnam Academy of Social Sciences.

1. Personal Profile
Associate Professor, Dr, Senior Researcher Fellow.
Current Job: Deputy Director of Institute of Psychology, Vietnam Academy of Social Sciences.

2. Education
- 2005: PhD. Psychology, Institute of Psychology, Vietnam Academy of Social Sciences.
- 2000: MSc. Social Sciences, Royal Melbourne Institute of Technology.
- 1989: BSc. Psychology, Rostov-on-Don University.

3. Work Experience
- 2/2009 - 2013: Lecturer of Educational Psychology, Hanoi Nationa Univeristy of Education
- 2010: Training Specialist, Living Values Education Program for Educators, a project by Minstry of Education and Training and Asian Development Bank.
- 2005 - 2008: Advisory, Kandanren- ICA Japan project: “Leadership Training and Group Facilitation Methods Training (GFM), Phú Thọ, Vietnam
- 1995: Assessment Specialist, “Analysis of the Socio-Economic Situation of Vietnam” – sponsored by UNDP, UNFPA, UNICEF, and MPI.

4. Publications:
-. Lê Văn Hảo và Knud Larsen(2010),  Tâm lý học xã hội. NXB từ điển bách khoa. Hà Nội.
- Lê Văn Hảo và Knud Larsen (2012), Hành vi tổ chức trong một thế giới đang thay đổi. NXB Đại học Quốc gia. Hà Nội.
- Lê Văn Hảo và Knud (2014), Tâm lý học xuyên văn hoá. NXB Đại học Quốc gia. Hà Nội.
- Le Van Hao (2010), Làm gì với những đứa trẻ chưa ngoan? (Dành cho cha mẹ và giáo viên). Plan International. Hà Nội.
- Lê Văn Hảo (2009), Phương pháp kỷ luật tích cực (bản Tiếng việt). Plan International.
- Lê Văn Hảo (2010), Positive Discipline, A manual for trainers. Plan International.

0977.729.396