Chuyên gia

GS. Agnes Florin

Lĩnh vực nghiên cứu : Tâm lý trẻ em và giáo dục

Nơi công tác : Đại học Nantes Cộng Hòa Pháp

Giảng viên Đại học Pháp,chuyên gia cao cấp của các tổ chức quốc tế: UNICEF, CONFEMEN, OCDE, DEPP, DGESCO, ANR, CNESCO. Đánh giá khả năng nhận thức và dự báo khó khăn trong học tập, chất lượng cuộc sống của trẻ em, đa ngôn ngữ và sự phát triển của trẻ em.
0977.729.396